Splošni pogoji poslovanja

Predmetni splošni pogodbeni pogoji za izposojo obleke (v nadaljevanju »splošni pogoji«) showrooma L’avenue, Marina Pađan s.p., Milana Majcna 13, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »podjetje«), so sestavni del pogodbe o izposoji obleke, sklenjenih med podjetjem in fizično osebo (v nadaljevanju »stranka«).

Predmetni splošni pogoji predstavljajo sestavni del pogodbe oz. dogovorov, sklenjenih med podjetjem in stranko, ter se nanašajo na naročilo stranke. Z vstopom v pravno poslovno razmerje s podjetjem (za vstop v pravno poslovno razmerje se štejejo sprejem ponudbe, izdaja in/ali potrditev naročila, sklenitev pogodbe – v nadaljevanju »pogodba«) se šteje, da stranka s temi splošnimi pogoji izrecno soglaša in se z njimi v celoti strinja. Prav tako stranka izrecno priznava, da se za vsa pravna razmerja med njo in podjetjem uporabljajo izključno pogodba in predmetni splošni pogoji ali drugi splošni pogoji podjetja. Predmetni splošni pogoji se v fizični obliki hranijo na sedežu podjetja. Stranka je na splošne pogoje opozorjena z besedilom same pogodbe, ki se sklene ob izposoji obleke. S tem se šteje, da so stranki splošni pogoji znani, s sklenitvijo pogodbe pa stranka izjavlja, da je splošne pogoje prebrala in se z njimi v celoti strinja.

OSNOVNE INFORMACIJE
– Predmet pogodbe je izposoja obleke za en dan ali tri dni.
– Ob izposoji obleke je potrebno z obleko ravnati skrbno, saj je le ta last showrooma L’avenue. Vsako uničevanje obleke, pomanjkanje dodatkov na obleki je plačljivo.
– Prepovedani so kakršnikoli posegi na obleki (likanje, čiščenje, spenjanje oz. popravki, ki na obleki puščajo sledi,..).
– Obleko mora prevzeti oseba, ki si jo je izposodila. Ob izposoji je potrebno priložiti osebni dokument. Po določenem/dogovorjenem datumu mora obleko vrniti oseba, ki si jo je izposodila. V kolikor obleko prevzame druga oseba, morebitnih reklamacij ne upoštevamo.
– Pomerjanje oblek je plačljivo 10€/45 minut ali 15€/60min.
Za pomerjanje in svetovanje (nakup ali izposoja) obleke je potrebno naročanje in rezervacija osebnega termina obiska.
– V ceno izposoje so poleg najema obleke vključeni stroški čiščenja obleke.
– Izposojnino lahko plačate z gotovino ali z nakazilom na transakcijski račun podjetja (TRR).
– Obleko stranka dobi na obešalniku in v zaščitni vrečki. Vsaka odtujitev ali izguba omenjenih predmetov je plačljiva.

IZPOSOJA
– Ob prevzemu izposojene obleke, je stranka dolžna zagotoviti znesek are 30€ v gotovini, kot garancijo, da bo obleka vrnjena trgovini v dogovorjenem roku (navedenem v pogodbi) in brez poškodb. Ara je vrnjena na dan vračila obleke, v kolikor se obleka vrne pravočasno v dogovorjenem roku in brez poškodb. V primeru poškodb se ara zadrži (znesek are ni prenosljiv za plačilo drugih storitev ali izdelkov, razen za poškodbo obleke). Če je poškodba na obleki večja in znesek garancije ne pokrije stroškov popravila, je potrebno doplačilo.
– Obleko stranka prevzame po dogovoru v pogodbi (odvisno od dneva dogodka). Stranka si obleko lahko izposodi za en dan ali tri dni.
– Pripomočki, kot so pasovi, nakit in spodnje perilo (steznik) niso namenjeni izposoji (razen prišiti pasovi ali nakit). Dodatki – body, prikrivne hlačke, ter pas se lahko izposodijo po želji stranke. Vkolikor se dodatki izposodijo je potrebno podpisati dokumentacijo za izposojo le tega.

REZERVACIJA
Podjetje se obveže, da bo izbrana obleka v dogovorjenem roku pripravljena za prevzem. Za rezervacijo je potrebno plačati 30€. Znesek rezervacije se pri izposoji obleke odšteje od celotnega zneska. V primeru odpovedi rezervacije se akontacija zneska 30€ ne vrača!

PREVZEM
Prevzem obleke je na dan dogodka oz. po dogovoru med 11. in 12. uro.

VRAČILO
Stranka si obleko lahko izposodi za en dan ali za tri dni. Obleko, ki si jo izposodi za en dan stranka prevzame na dan dogodka in jo vrne naslednji dan do 12. ure ali po predvidenem dogovoru pred ali na dan prevzema obleke.
V kolikor dan pride na soboto, jo je stranka dolžna vrniti prvi ponedeljek za dogodkom do 12. ure, ali po predvidenem dogovoru pred ali na dan prevzema obleke. Vračilo obleke za tri dni poteče od dneva prevzema do treh dni do 12. ure, ali po predvidenem dogovoru pred ali na dan prevzema obleke. Stranka je dolžna vrniti tudi dodatke in opremo (obešalnik, zaščitno vrečko, hlačke, pasove itd).

TRAJANJE POGODBE
Pogodba je sklenjena za čas, ki je dogovorjen v pogodbi. V primeru nevračila izposojene obleke ob dogovorjenem času, preide stranka v zamudo.

ZAMUDNINA
Podjetje je stranki, ki zamuja s plačilom/vrnitvijo obleke, upravičeno zaračunati zakonske zamudne obresti in tudi stroške izterjave skladno z Zakonom o preprečevanju zamud pri plačnikih/vrnitvi blaga. Ti stroški niso vključeni v izvršilne stroške morebitnih sodnih postopkov. Izposojeno obleko je potrebno vrniti po vnaprej dogovorjenem terminu, ki je določen v pogodbi. Za kasnejšo vračilo podjetje zaračunava zamudnino, ki znaša 20€ na dan.

STROŠKI V PRIMERU POŠKODB ALI NE POVRAČILU DODATKOV
Ob vračilu umazane ali zamazane oziroma poškodovane obleke se zaračunavajo stroški dodatnega čiščenja, v primeru poškodb na obleki pa tudi šiviljski popravki raztrganin oziroma nastale škode. Podjetje je dolžno stranki zaračunati popravke za nastalo škodo na obleki po sledečem ceniku:

 • 20€ za manjše šiviljske popravke (raztrganine do 10 cm na enem sloju obleke).
 • 40€ za večje šiviljske popravke (večje raztrganine).
 • 50€ za popravke na obleki, ki so prepovedani (krajšanje naramnic, dekolteja, izreza itd)
 • Če je obleka poškodovana v tolikšni meri, da popravilo ni možno, se obleka plača v njeni tržni vrednosti, ki jo določi podjetje in se kupcu izroči v trajno uporabo.
 • Določeno ceno za dodatno čiščenje obleke, določene v skladu s čistilnico.
 • Določeno ceno za neopredeljene šiviljske popravke, določene v skladu s šiviljstvom.
 • 10€ za odtujitev ali izgubo obešalnika.
 • 10€ za odtujitev ali izgubo zaščitne vrečke.
 • 15€ za odtujitev ali izgubo prikrivnih hlačk oz bodyja.
 • 20€ za odtujitev ali izgubo dodatka (pas…)
 • 5€ za odtujitev ali izgubo traku za zavezovanje in prilagajanje obleke.
 • Uporaba milnih mehurčkov ni dovoljena, saj le ta pri čiščenju obleke v stiku z vodo povzročijo reakcijo v obliki sivih madežev, ki jih ni možno odstraniti. Vzrok je popolnoma uničena obleka, za kar je potrebno plačati popolni znesek vrednosti obleke.

ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST

– V primeru izgube, odtujitve, uničenja in/ali hujšega poškodovanja obleke je stranka dolžna povrniti podjetju celotno vrednost obleke, ki je predmet pogodbe.
– V primeru izgube ali odtujitve dodatkov (prikrivne hlačke, obešalnik, zaščitna vrečka, pas, body, trakec za zavezovanje obleke, itd), je stranka dolžna povrniti stroške za posamezni dodatek.
– V nobenem primeru podjetje ne odgovarja za škodo zaradi razlogov na strani stranke, zaradi naključnih poškodb in podobno.

OSEBNI PODATKI
KDAJ SE PRIDOBIJO OSEBNI PODATKI?

 • Ko se stranka želi naročiti na termin za probo obleke.
 • Ko stranka izpolni pogodbo za izposojo obleke.

VARNOST OSEBNIH PODATKOV
Upravitelj se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika skladno z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov (ZVOP-1) in splošno uvedbo EU o varovanju osebnih podatkov (GDPR) in/ali v skladu z zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) in se obvezuje, da jih ne bo posredoval nepooblaščenim osebam.

KOMU SE POSREDUJEJO OSEBNI PODATKI?

 • Zaposlenim v podjetju.
 • V kolikor bi državni organ zoper uporabnika vodil postopek zaradi suma kršitve veljavne zakonodaje, je upravitelj na poziv dolžan posredovati zahtevane podatke o uporabniku državnim organom.
  Podatke upravitelj nikoli ne posreduje nepooblaščenim osebam.
  ROK HRAMBE OSEBNIH PODATKOV
 • Osebne podatke upravitelj hrani in obdeluje v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave.
 • Podatke, ki so pridobljeni na podlagi privolitve in je s tem uporabnik seznanjen, se hrani do preklica.
 • V primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom, se podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.

KONČNE DOLOČBE
– Za stranko v vsakem primeru veljajo splošni pogoji, s katerimi je bila seznanjena v trenutku sklenitve pogodbe.
– Podjetje in stranka se zavežeta vse morebitne spore, nastale na podlagi splošnih pogojev oziroma samega poslovnega razmerja med stranko in podjetjem, reševati sporazumno. Če to ne bo mogoče, za vse spore, nastale iz razmerja med podjetjem in stranko, velja izključna uporaba prava Republike Slovenije, za pristojno pa podjetje in stranka določata stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
– Stranka s sprejemom ponudbe oziroma podpisom pogodbe vsakokrat posebej izjavlja, da je splošne pogoje prebrala in se z njimi strinja.
– Stranka prejme obleko s potrebnimi dodatki v brezhibnem stanju, in je tako dolžna vrniti nazaj.

Splošni pogoji podjetja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje.

Pogoji poslovanja posodobljeni 8. 1. 2024

sl_SI
Open chat
1
L'avenue Showroom
Pozdravljeni 🌸
Kako vam lahko pomagam?